Muzeum Vysočiny, Masarykovo náměstí 57/58 [ Muzeum ]

Tel. 567 573 880
Muzejní sbírky jsou umístěny ve dvou architektonicky renesančních domech na náměstí, které byly pro muzejní účely vzájemně propojeny. V jednom z nich, bývalém cechovním domě soukenických mistrů, je zachován největší jihlavský "krytý dvůr" s arkádovou chodbou na toskánských sloupech.
út - ne 9 - 12 12.30 - 17
Úřední hodiny odborných pracovníků MV a knihovny:
po, st 8 - 12 13 - 16, pá 8 - 12

Expozice: Dolování stříbra a mincování v Jihlavě, Nerostné suroviny Českomoravské vrchoviny, Geologie, Živá příroda ČM vrchoviny, Chráněná území Jihlavska, Cechovní místnost, Židovská modlitba, Lapidárium

Vstupné do stálé expozice
dospělí: 30,-Kč
děti, důchodci: 15,-Kč
rodinné: 80,-Kč
Vstupné na výstavy
dospělí: 20,-Kč
děti, důchodci: 10,-Kč
rodinné: 50,-Kč
Odborný výklad v expozicích (nutno předem objednat, minimální vstupné celkem 120,-Kč)
Plné vstupné: 40,-Kč
Snížené vstupné: 20,-Kč
Cizojazyčný výklad 500 - 1000,-Kč

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://muzeum.ji.cz
Typ záznamu: Muzeum
AKTUALIZACE: Iveta Nechvátalová (A.T.I.C. ČR) org. 25, 28.08.2007 v 10:46 hodin