Domácí cestovní ruch hledá své logo, svůj slogan a svého maskota

Praha, 20.4.2009 - Navrhovat nejhezčí logo, zvukomalebný slogan a nejsympatičtějšího maskota může každý v soutěži, kterou vyhlásila agentura CzechTourism. Jedná se o součást realizace projektu "Marketingové aktivity k zvýšení povědomí o domácím cestovním ruchu", jehož cílem je podpořit trávení volného času v naší republice. Návrhy lze podávat do 19. června 2009. Tři vyhodnocené návrhy v každé kategorii získají finanční odměnu.
Soutěž je součástí projektu, který reaguje na dlouhodobé potřeby domácího cestovního ruchu, a to na nezbytnost zvýšení využití potenciálu domácího cestovního ruchu pro růst naší ekonomiky. Obyvatelé Česka stále nedostatečně využívají možností trávení volného času a dovolené v tuzemsku a celková situace se nadále zhoršuje. Analýza potřeb potvrdila, že se tak děje převážně z důvodu neznalosti či podceňování nabídky cestovního ruchu. Proto projekt přináší systémotvorný prvek pro podporu rozvoje domácího cestovního ruchu v podobě vytvoření jeho brandu, jako integračního poznávacího znamení pro cestování po republice. "Očekáváme, že dojde ke zvýšení povědomí o možnostech domácího cestovního ruchu u všech skupin tak, aby byl podnícen jejich zájem více cestovat a trávit volný čas v tuzemsku", konstatuje Rostislav Vondruška, ředitel agentury CzechTourism.
CzechTourism očekává, že soutěž zaujme každého, v jehož srdci je místo pro cestování po tuzemsku, ale především grafiky a studenty grafických škol či reklamní textaře. "Velká očekávání máme od návrhů maskota, který by se měl stát ikonou domácího cestování, měl by se stát průvodcem po zajímavostech, měl by být milý a sympatický většině našich obyvatel", vysvětluje Petr Kratochvíl, odborný garant projektu.
Podrobné podmínky soutěže jsou k dispozici na http://www.czechtourism.cz/?menu=3&mitem=024&show=063
Projekt "Marketingové aktivity ke zvýšení povědomí o domácím cestovním ruchu" je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu.
Více informací:
Ing. Petr Kratochvíl
odborný garant projektu
ČCCR - CzechTourism
tel.: 221580407
e-mail: kratochvil@czechtourism.cz