Další krok pro podporu rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko

Region Beskydy, zájmové sdružení právnických osob, realizuje projekt "Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko v MSK", jehož cílem je nastavit a posílit organizaci a kooperaci cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko. Jedním z výsledků projektu je vznik nové společnosti s názvem Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s. se sídlem ve Frýdku-Místku.
Cílem této společnosti je v souladu s jejím posláním zastřešovat rozvoj cestovního ruchu na celém území turistické oblasti Beskydy-Valašsko. Chce být organizací, která bude podporovat rozvojové projekty podnikatelů a také samosprávy, napomáhat vytvářet nové produkty či balíčky produktů pro cílové skupiny návštěvníků ve spolupráci s podnikateli a v neposlední řadě bude jejím cílem udržovat manažerský informační systém aktuální a otevřený novým trendům. To vše s hlavním cílem zlepšit image turistické oblasti Beskydy-Valašsko a docílit tak zvýšení návštěvnosti této oblasti.
Výsledky projektu "Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko v MSK" budou prezentovány na konferenci, pořádané dne 22. 3. 2012.

Monika Konvičná
ředitelka o.p.s.